Ordin nr. 265 din 01.04.2010

Ordin nr. 265 din 01.04.2010

Ordin nr. 265 din 01.04.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010.

Avand in vedere Referatul de aprobare al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3.215 din 1 aprilie 2010 si nr. DG 134 din 31 martie 2010, in temeiul prevederilor:
– art. 217 din TITLUL 8 „Asigurarile sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Citeste tot