Ordin nr. 265 din 01.04.2010

Ordin nr. 265 din 01.04.2010

Ordin nr. 265 din 01.04.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010.

Avand in vedere Referatul de aprobare al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3.215 din 1 aprilie 2010 si nr. DG 134 din 31 martie 2010, in temeiul prevederilor:
– art. 217 din TITLUL 8 „Asigurarile sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu completarile ulterioare;
– Hotararii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010;
– Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul Ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2010, prevazute in anexele nr. 1-39*), care fac parte integranta din prezentul Ordin.

ART. 2
Prevederile prezentului Ordin intra in vigoare la data de 1 aprilie 2010. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 si 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.000/340/2008 privind aprobarea modelului unic al formularului de scrisoare medicala utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii, Cseke Attila
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Nicolae Lucian Duta

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.